Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

1. En compliment de la llei la denominació social es Francisco Costa Ribera, S.L. (en endevant "empresa"), con CIF B62232749 i domicili social a Carrer Amadeu Vives 60 baixos, 08906 L'Hospitalet de Llobregat, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 13.170; libro 0; sección 8ª; hoja M-213.180.

Pot comunicar-se amb  nosaltres, a través del telefono 691931715, el nostres correu electrònic info@olicometes.com o a traves del formulari de la nostre secció de Contacte

 

2. L'informem que el lloc web www.olicometes.com (en endavant, la "Web") te por objecta facilitar al públic, en general, el coneixement de las activitats que aquesta empresa realitza i dels seus productes.

 

3. L'informacio relativa als productes  que se ofereixen en las planes de aquesta Web (característiques,  referències a preus, impostos aplicables, despeses de enviament, quan sigui per comte del usuari i altres circumstancies concretes), es troba continguda a la mateixa plana a on el esmentat producte se ofereix. 

 

4. S'autoritza al usuari, excepcionalment, la reproducció parcial del contingut de la Web, única i exclusivament, si concorren totes las següents condicions:

  • Que sigui compatible amb les finalitats de la Web.
  • Que es realitzi con el únic objectiu i ànim de obtindre la informació continguda per us personal i privat, quedant absolutament exclous qualsevol propòsit o us comercial o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que ningun del continguts, documents o imatges de aquesta Web siguin modificats de cap manera.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta Web sigui utilitzada, copiada o distribuïda, separadament, del text o rest de imatges que l'acompanyen.

Qualsevol altre us aura de ser comunicat i autoritzat, abans i expresament. 

 

5. L'empresa no assumeix cap responsabilitat que derivi de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fan referència a la Web. 

 

6. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, axis como la lesió de los drets de Propietat Intel·lectual o Industrial corresponents, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

 

7. L'empresa es reserva la facultat de efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la configuració i presentació de aquesta. 

 

8. Tant el accés a aquesta Web como el uso que pugui fer-se de la informació continguda a la mateixa es de la exclusiva responsabilitat de qui ho fa.  L'empresa no respondrà de cap consecuencia, dany o perjudici que pugui derivar-se de dit accés o us de la informació. 

 

9. La nostra web utilitza cookies pròpies per oferir-li un millor servei. Si continua navegant, consideram que accepta el seu us.

 

10. L'empresa i el usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya), para qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se del accès a aquesta Web. En el caso de que el Usuari tingui el seu domicilio fora de Espanya, l'empresa i el usuari se sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 

 

11. Competència judicial. Aquestes Condiciones Generales es regeixin por la llei espanyola. Las parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?