top of page
1. Avís legal

En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web: www.olicometes.com

Titular: Martin González Meyer - Oli Cometes
NIF: 35048381S
Domicili Social: Finca Les Cometes, Pol. 1 Parcel·la 63. 25471 - La Pobla de Cérvoles
Correu electrònic: olicometes@gmail.com

Tota persona física o jurídica que accedeixi a la pàgina web haurà d’utilitzar la mateixa, així com els seus continguts i/o serveis de manera diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquesta web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present Avís Legal.

OLI COMETES es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web. En qualsevol cas, es recomana que es consultin periòdicament les condicions d’ús d’aquest porta ja que poden ser modificats.

2. Condicions generals d'ús

Les condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat d’OLI COMETES, que l’usuari del portal haurà de llegir i acceptar per l’ús de serveis i informació que es facilitin des del portal. El fet d’accedir i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i /o serveis significa la plena acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis a disposició de l’usuari a i/o a través del portal tant pel portal, pels seus usuaris o per tercers. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i /o serveis poden estar sotmesos a determinades condicions específiques.

 

OLI COMETES es reserva el dret d’emprendre les accions legals que correspongui contra qui incompleixi les prohibicions que es relacionen a continuació:

 

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis d’aquest Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d'OLI COMETES.

  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a OLI COMETES o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o que allò legalment estigui permès.

  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (hardware y software) d'OLI COMETES o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

  • La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenir els continguts, utilitzant per a aquest fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

OLI COMETES exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, malgrat que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.

3. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s'haurà de posar en contacte amb OLI COMETES identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

 

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d'OLI COMETES, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

Els continguts del web www.olicometes.com son propietat d'OLI COMETES.

Per la present, es reserva tot el dret que no s’hagi mencionat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja siguin parcials o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l’autorització expressa d’OLI COMETES.

 

L’empresa permet navegar pel portal amb el seu ordenador i imprimir copies d’aquesta pagina exclusivament per a ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització escrita per part d'OLI COMETES.

 

L’empresa no garanteix l’omissió d’interrupcions o errades as seu web.

 

L’empresa es reserva el dret de revisar el web o impedir l’accés en qualsevol moment. L’empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empresa mencionades en aquest web son o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

5. Menors d'edat

Els pares, tutors o representants legals seran responsables de tots els actes realitzats en l’ús d’aquesta web pels menors al seu càrrec conforme a la normativa vigent.

 

OLI COMETES garanteix la protecció del menor pel què fa als continguts del Lloc Web.

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

bottom of page