top of page
Política de privacitat

Aquesta pàgina Web és titularitat d’OLI COMETES, les dades d’identificació de la qual són les següents:

Titular: Martin González Meyer - Oli Cometes
NIF: 35048381S
Domicili Social: Finca Les Cometes, Pol. 1 Parcel·la 63. 25471 - La Pobla de Cérvoles

Telèfon del responsable: 613 100 581
Correu electrònic: olicometes@gmail.com

D’ara endavant, ens referirem a OLI COMETES com “L’EMPRESA”.

1. Informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través d’aquesta pàgina Web (d’ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractades per l’EMPRESA.

2. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis del Web són de caràcter identificatiu, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.

3. Amb quina finalitat es tractaran les dades personals de l'usuari i durant quant de temps?

Les dades personals facilitades a través del Web seran tractades per l’EMPRESA segons les següents finalitats:

 

  • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte” o altres formularis electrònics. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta fi fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

  • Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent. El citat consentiment serà revocable en qualsevol moment per l’usuari seguint el procediment gratuït establert per a l’efecte.

  • Gestionar les seves dades per a realitzar el contracte de compravenda de productes inclosos en el Web, la finalitat comptable, administrativa i de gestió de les comandes realitzades en línia pels particulars.

4. Quines dades de l'usuari es tractaran?

L’EMPRESA tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 

  • Dades identificatives: nom i cognoms.

  • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

  • Dades de facturació (targeta de crèdit, compte bancari, etc.)

  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Web.

5. Quina és la legitimació del tractament de les dades de l'usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de l’EMPRESA està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El consentiment serà la base de legitimació per a les comunicacions comercials amb l’usuari.

 

La legitimació del tractament de les comandes en línia serà l’execució del contracte de compravenda de productes oferts en el Web.

 

Quant a l’apartat de Contacte, la seva base legitima és l’interès de l’empresa de respondre a aquelles incidències o notificacions que facin arribar els usuaris del Web.

 

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

6. A quins destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?

Les dades de l’Usuari seran comunicades a terceres empreses necessàries per a la gestió de les comandes i amb les quals tenim signats contractes d’encarregat del tractament, com són assessories, empreses informàtiques, logística, etc. (no se cediran a cap altra empresa excepte obligació legal).

7. Responsabilitat de l'usuari

L’Usuari:

Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a l’EMPRESA són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

 

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l’EMPRESA o a tercers.

8. Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals L’EMPRESA tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.

 

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de l’EMPRESA pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic (olicometes@gmail.com).

9. Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un escrit en qualsevol moment i de manera gratuïta a OLI COMETES a Finca Les Cometes,  Finca Les Cometes, Pol. 1 Parcel·la 63. amb codi postal 25471 - La Pobla de Cérvoles (Lleida), adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, per a sol·licitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades.

 

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat podrà posar-se en contacte amb OLI COMETES a olicometes@gmail.com si considera que no es tracten les seves dades adequadament, o si necessita algun aclariment per OLI COMETES.

 

A més, pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan l’interessat consideri que OLI COMETES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10. Mesures de seguretat

L’EMPRESA tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

bottom of page