top of page

Recuperació del patrimoni històric de la finca.

abans.jpg
Abans
ahora.jpg
Després

Seguint la filosofia que apliquem al camp de posar de la nostra part per conservar i millorar la finca, estem recuperant el patrimoni històric que hi havia. En aquest cas es tracta d'una cova que a principis del segle passat va quedar en desús. Aquesta cova la feien servir pagesos que venien a llaurar el camp, a la cova hi dormia tant el pagès com la mula durant la temporada que treballaven a la finca.

El mur d'aquesta cova estava derruït en una bona part  i el que es mantenia en peu estava molt inestable. Aquests murs es feien antigament aixecant dos parets de pedres i el que ho lligava tot (tant les pedres entre si com els dos mur entre si) era sauló. En aquest cas l'aigua de pluja ha anat regalimant per la roca que fa de taulada de la cova i baixant per la paret. Això ha provocat que amb el pas dels anys l'aigua s'ha emportat tot el sauló, provocant finalment l'enfonsament parcial del mur i deixant la resta molt insegur.

Això ho hem recuperat per deixar testimoni de com es vivia al camp en temps passats.

bottom of page