Section Title

Avis legal

1. En compliment de la llei la denominació social es Francisco Costa Ribera, S.L. (en endavant "empresa"), con CIF B62232749 i domicili social a Carrer Amadeu Vives 60 baixos, 08906 L'Hospitalet de Llobregat, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 32.669; folio 141; full B-213152.

Pot comunicar-se amb  nosaltres, a través del telefono 691931715, el nostres correu electrònic neus@olicometes.com o a traves del formulari de la nostre secció de Contacte

 

2. L'informem que el lloc web www.olicometes.com (en endavant, la "Web") te per objecta facilitar al públic, en general, el coneixement de las activitats que aquesta empresa realitza i dels seus productes.

 

3. La informació relativa als productes  que s'ofereixen en las planes d'aquesta Web (característiques,  referències a preus, impostos aplicables, despeses d'enviament, quan sigui per comte del usuari i altres circumstancies concretes), es troba continguda a la mateixa plana a on el esmentat producte s'ofereix. 

 

4. S'autoritza al usuari, excepcionalment, la reproducció parcial del contingut de la Web, única i exclusivament, si concorren totes las següents condicions:

  • Que sigui compatible amb les finalitats de la Web.

  • Que es realitzi amb el únic objectiu i ànim d'obtindre la informació continguda per us personal i privat, quedant absolutament exclos qualsevol propòsit o us comercial o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

  • Que cap del continguts, documents o imatges de aquesta Web siguin modificats de cap manera.

  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta Web sigui utilitzada, copiada o distribuïda, separadament, del text o resta de imatges que l'acompanyen.

Qualsevol altre us haurà de ser comunicat i autoritzat, abans i expressament. 

 

5. L'empresa no assumeix cap responsabilitat que derivi de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fan referència a la Web. 

 

6. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial corresponents, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

 

7. L'empresa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la configuració i presentació d'aquesta. 

 

8. Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda a la mateixa es de la exclusiva responsabilitat de qui ho fa.  L'empresa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de dit accés o us de la informació. 

 

9. La nostra web utilitza cookies pròpies per oferir-li un millor servei. Si continua navegant, considerem que accepta el seu us.

 

10. L'empresa i el usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya), para qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se del accés a aquesta Web. En el cas de que el Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, l'empresa i el usuari se sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 

 

11. Competència judicial. Aquestes Condiciones Generales es regeixin por la llei espanyola. Las parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 

.